Artum17 is een vereniging met als voornaamste doel het jaarlijks organiseren van een tentoonstelling van artistiek werk van inwoners van Gingelom, of mensen die een link hebben met deze gemeente.
Het plaatselijke karakter van de vereniging maakt dat we open willen staan voor iedereen in Gingelom die creatief is en graag wil exposeren. Het is dus niet de bedoeling om te selecteren op stijl, genre of andere criteria.
We vragen wel van de deelnemers om rekening te houden met het volgende:
*Het geheel van de tentoonstelling is even belangrijk als de individuele werken. Een smaakvolle, verzorgde presentatie komt iedereen ten goede. Een positieve eerste indruk zal de bezoeker aandachtiger doen kijken.
*Het is niet de bedoeling om van elke kunstenaar zoveel mogelijk werk te tonen, maar wat er getoond wordt, zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.
*We vragen de deelnemers om lang genoeg vooraf te beslissen over de aard en omvang van het werk dat ze willen exposeren, zelf vooraf na te denken over hoe ze hun werk willen presenteren, en bereidheid te tonen hierover met het bestuur en mede-exposanten te overleggen. De ervaring wijst uit dat dit stimulerend en zelfs inspirerend kan werken.
Met andere woorden, hoe groot of bescheiden de ambities en ervaring van de individuele exposanten ook zijn, we nemen de tentoonstelling en de werken ernstig. We willen de bezoeker immers een verrassende, stimulerende ervaring bieden. Dit vraagt soms flexibiliteit van de kunstenaar, wiens individualiteit naast die van de collega wordt gepresenteerd. We willen eerder een klankbord zijn voor elkaar dan concurrenten voor aandacht.
We geven de tentoonstelling, in samenspraak met de leden, bij elke editie een titel. Dit is niet zozeer een opgelegd thema, maar dient eerder als mogelijke inspiratie voor het maken of kiezen van het werk. Titels zoals “Onderstroom” en “Morfose” laten alle vrijheid aan de kunstenaars, en kunnen tegelijk helpen om een eenheid te creëren.​​​​​​​

Er wordt van elke tentoonstelling een catalogus gemaakt.

Naast deze expositie wil Artum17 via een website, mailinglijst en maandelijkse vergaderingen een platform zijn op basis waarvan de leden andere activiteiten kunnen organiseren (zoals de week van de poëzie), of artistieke interesses en activiteiten delen.
Terug naar boven